Cà Phê Cao Cấp

Bạc Xỉu hòa tan (120g)

30,000
35,000

Cà Phê Cho Du Khách

BLACK COFFEE

30,000

Cà Phê Bột Hạt

Cà phê ARABICA (Bột -Hạt)

55,000
600,000
800,000
3,800,000
750,000
500,000

Cà Phê Bột Hạt

Cà phê EXCELSA (Bột -Hạt)

99,000

Cà phê Dành Cho Quán

Cà phê hòa tan 3 trong 1

45,000

Cà Phê Bột Hạt

Cà phê Moka (Bột -Hạt)

85,000